psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

Herrezen Academia

of: Paeanum Buunci in bello matchico

De weten-scheppers publiceerden

Ze schiepen kennis, mateloos

Ze zwalkten als een lichtmatroos

Zat zalig dronken van ‘t geleerde

 

Toen trok de regelneef zijn grauwe sporen

En schiep een nieuwe hel van Dante

In ’t diepste zit de Matching Tante

En matcht zich vet tot over de oren

 

Maar dan blijkt de traditie sterker

Dan zwaait de hoogleraar zijn staf

De regelneef gaan naar de kerker

Waar eens de AIO zat voor straf

De academie zal herrijzen

Wij moeten Buunk hier nu voor prijzen

Ab Arena fecit

Groningana, XIX Decembri MMIII

 

 

Herrijzend Academia

of: Exhortatio Buunci ad Arco Noachii

De academie, veel geprezen

Werd een herrijzenis voorspeld

‘T zou nu om kennis gaan en niet om geld

Met Buunk was ze al haast herrezen!

 

Nu, na een jaar, is ’t zo gesteld

Dat managers de les ons lezen

En talrijk zijn als de chinezen

Ondanks het werk van onze held

 

Zou weer een zondvloed zijn verrezen?

Een zondvloed nu, van regelzucht?

Buunk staart onrustig naar de lucht

En schijnt nog meer onheil te vrezen

Grijp toch de hamer! Bouw een Ark!

Zo is ook ’t mensdom eens genezen

Ab Arena fecit

Groningana, XX Decembri MMIV

 

 

Verzinkend Academia

of: Elegia distantio Buunci ab bello bureaucratico

Zoals eens Hercules zijn knots verhief

Tegen de vogelplaag van Stymphalos

Zo sloeg ook Buunk er eens op los

Tot ’s regelneven ongerief

 

Haast wees hij hen naar Tartaros

Een helhol zonder perspectief

Een somb’re plek, sterk aversief

Waar niets meer groeit dan schedelmos

 

Maar toen behaagde het de goden

Heer Buunk Olympisch te verheffen

Verlost was hij van regelnoden

En wij, wij moeten maar beseffen

Dat als de held ons is ontvloden

Oud Academia zich beter op kan heffen

 

Ab Arena fecit

Groningana, XX Decembri MMV

 

 

 

 

Een heldenleven

Denkend aan Buunk, zie ik talloze kruisen

Zich slingeren over zijn heldenborst

Luistrend naar Buunk bemerkt men het ruisen

Van bewijzen van eer, die hij met zich torst

Kijkend naar Buunk zien wij kleurige vanen

In eindeloze rijen, ze zijn overal!

Horend naar Buunk is een ding wel zeker

Bij hem komt hoogmoed nimmer ten val

De reden hiervoor is simpel en mooi

En siert de loop van Buunks heldenleven

Ondanks de barokke, haast hanige tooi

Is Bram toch altijd zo gewoon gebleven

Ab Arena Fecit XXXaprilii MMIX

Ter gelegenheid van Uw ridderslagen

 

 

 

 

Paeanum Abrahami Buunci

Allerhoogste hoog-hoogleraar

Beminn’lijk man, zolang het kan

Rationalist vol van emotie

Allerijverigst Bongoman.

Hier zijn wij bijeengekomen

Als Uw trouwe schare fans.

Moog U ’t emeritaat bekomen

Is ons aller vurige wens

Bossen blijken reeds verdwenen

Uw publicatiezucht gewijd

Uilen bracht ge naar Athene

Narcissus zelfs, kwelt jalouzie en spijt.

Chaos zal over Gruno zijn!

Inderdaad. Gemis doet pijn

Ab Arena fecit

Groningana, VI Septembri MMXII

 

 

 

 

 

Afscheidssonnet

Nu Buunk de academie gaat verlaten

Dreigt kaalslag en gezapigheid

We raken vast de weg snel kwijt

En krijgen kosten terug voor baten

 

Die tovenaar met brutotijd

Die kampioen op d’ index der citaten

Die hoogleraar die ‘t vliegen niet kan laten

Van d’ een naar d’ andre universiteit.

 

Maar, wie zo toegewijd Minerva’ s wonden dept

Kan niet zomaar ineens uit luieren gaan

Hij werkt, zolang ie nog rechtop kan staan

Voorheen met kennis-, nu met trommel-zucht behept

Zo toont hij ons, als toegewijd Darwiniaan

Dat een bevlogen mens zijn eigen niches schept

Ab Arena fecit

Groningana, VI Septembri MMXII

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 17 September 2013