psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

Enkele voorbeelden van lezingen over groepsdynamica

Macht en leiderschap

    Macht is voor vele mensen een beetje een verdachte term. Velen denken dat macht gevaarlijk is, maar tegelijkertijd oefent macht een grote aantrekkingskracht op hen uit. In onze democratische samenleving zijn er talloze controlemechanismen ingebouwd om persoonlijke machtsuitoefening tegen te gaan, en te vervangen door systemen van regels die meer garantie bieden voor rechtvaardigheid. We moeten echter constateren dat dergelijke pogingen niet altijd slagen en bovendien vele onverwachte en soms negatieve gevolgen hebben. Deze lezing biedt een analyse van wat macht is, waarop het berust, hoe het werkt en hoe we er mee om moeten gaan.

Beleid en Groupthink

    In een wereld waarin we de neiging hebben niets aan het toeval over te laten, waarin we zo ongeveer over alles beleid formuleren, en waarin dus dikwijls zeer ingewikkelde beslissingen genomen moeten worden, wordt uiteraard ook fout beslist. Een interessante klasse van foute beslissingen staat bekend als 'Groupthink'. Groupthink is het verschijnsel dat een team van experts onder bepaalde omstandigheden een groter belang lijkt te hechten aan eenstemmigheid dan aan realisme. Welke factoren hierop van invloed zijn, hoe dit mechanisme werkt en hoe we deze neiging tegen kunnen gaan is het onderwerp van deze lezing.

De invloed van de situatie

    Waarom doen mensen wat ze doen? Ziedaar de centrale vraag van de psychologie. In de opvatting van velen is het zo dat ons gedrag in sterke mate samenhangt met wie we zijn, met onze persoonlijkheid. Die wordt dan ook nijver onderzocht als middel voor selectie en diagnose. Mensen verschillen dan ook in hun gedrag, maar het wordt niet steeds beseft dat het gedrag van één mens ook enorm kan variëren. Denk U maar eens aan U zelf als U een heftige ruzie hebt en vergelijk dat met hoe u zich gedraagt als u verliefd bent, of winkelt of vergadert. Kennelijk is er meer dat ons gedrag bepaalt dan alleen de persoonlijkheid. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar de invloed van de situatie op menselijk gedrag en wil U daar gaarne iets over vertellen. 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 17 September 2013