psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

 
 
CV                                                                    

Dr J.P. van de Sande (Hans).   Middelburg, 29 januari 1943

Na Gymnasium β studie Sociale psychologie aan RUG. Cum Laude afgestudeerd in 1970. Sinds 1970 werkzaam aan RuG bij de vakgroepen  Sociale en Organisatie-psychologie en (tot 1980) Sociologie. Sociaal psychologisch onderzoeker en docent op gebieden als Groepsdynamica, (nonverbale) communicatie, gedragsobservatie, agressie en criminaliteit en massapsychologie, waaronder voetbalvandalisme. Publiceerde op deze terreinen nationaal en internationaal. Promoveerde in 1996 op het onderwerp Ďwaarneming van situatiesí. (Denken over situaties, Leiden, DSWO Press)

Vanaf 1982 in diverse adviesfuncties bij overheid en politie betrokken bij maatregelen ter handhaving van openbare orde, organisatie crisisbeheersing en dergelijke.

Verzorgt lezingen op velerlei terreinen en voor velerlei groepen over filosofische, psychologische of litteraire onderwerpen. Wordt kennelijk door media als deskundige gezien en geraadpleegd over onderwerpen gelieerd aan crises, massagedrag en criminaliteit.

Vervulde en vervult verschillende bestuurs en advies functies, o.m. wetenschappelijk (diverse redacteur, editor en reviewer functies), maatschappelijk (diverse functies in verleden, onder meer lid RvT Verslavingszorg Noord Nederland), in de sportwereld (vanaf 2001 lid veiligheidscie KNVB), in diverse beroepsorganisaties (vanaf 1999 bestuurslid Associatie van Sociaal Psychologisch Onderzoekers) en in diverse functies binnen Universiteit (bijv. portefeuillehouder onderwijs Psychologie in jaren Ď90). Is vanaf october 2013 voorzitter van de stichting Forma Aktua (http://www.forma-aktua.nl)

           Is per 1 januari 2009 officieel met pensioen gegaan, wegens te hoge leeftijd, maar zal zijn 
           werkzaamheden aan de RUG voorlopig nog niet beŽindigen, hij is namelijk nog lang 
           niet uitgewerkt. 

Heeft nogal wat liefhebberijen, waaronder:  geschiedenis, de schone kunsten, gastronomie,oudeherensporten als biljart en bridge, poŽzie, zingen, Dr Johnson, curieuze boeken en wijn. Heeft op instagram een kunstproject onder de naam HZZ_fotoos. Is lid van een aantal clubs, zoals de sociŽteiten De Harmonie en DGS, de Dikkensclub en de kookclub Cordon Carton. Woont in de binnenstad van Groningen, heeft een huis in NormandiŽ, is gehuwd met Gerdie Jullens die consultant is en een eigen bureau voor psychotherapie heeft (WWW.JULLENS.ORG) en heeft drie volwassen kinderen en vijf kleinkinderen.

Hij ziet er ongeveer zo uit: 
                                                             
 

Enkele publicaties:  

BOEKEN

Sande, J.P.van de (1999). Gedragsobservatie. Een inleiding tot systematisch observeren.Groningen, Wolters Noordhoff.

Sande, J.P.van de (1996). Denken over situaties. Verkenningen van inhoudelijke aspecten. Leiden, DSWO Press. 

Sande, J.P.van de (2013). 11 manieren om naar massa's te kijken. Utrecht, TSC Academy.

ARTIKELEN:

Jager, W., Popping, R. & Sande, H.van de (2001). Clustering and Fighting in Two-party Crowds: Simulating the Approach-avoidance Conflict. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 4

Sande, J.P. van de (2006) Een wetenschap zonder geschiedenis. Groniek, 39, 323-328

Sande, J.P. van de (2007) Reisboek. in: Een beeld van een boekenclub, Groningen, FBRG  

 

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 21 januari 2019