psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

 

In dit gedeelte treft U een aantal essays, speeches en columns aan die ik in de loop der jaren heb geproduceerd. Ik hoop dat U evenveel plezier aan het lezen zult ervaren als ik aan het schrijven.

Nieuwsblad van de Kurk                                       #NvdK

Voorspel zelf Uw eigen toekomst                           #TOEKOMST

Kookgedichten                                                      #KOOKGEDICHTEN

Coronablogs                                                         #CORONABLOG

Psychologie: een wetenschap zonder historie          #PSYCHOLOGIE

Ideologie en saamhorigheid                                     #IDEOLOGIE

Over het veranderen van mensen                           #VERANDEREN

Leiderschap en vertrouwen                                    #CRISIS & LEIDERSCHAP

Agressie                                                                #AGRESSIE

Angst                                                                    #ANGST

On crowds                                                            #ON CROWDS

Mannenclubs                                                         #MANNENCLUBS

De kloof tussen burger en politiek                            #BURGER & POLITIEK

Reclame                                                                 #RECLAME

Roken is heerlijk                                                      #ROKEN

Een visie op de dichtkunst vanuit de Neerlandistiek    #DICHTKUNST

In memoriam Driek van Wissen                                #VAN WISSEN

Enkele sonnetten van van de Sande                           #SONNETTEN

LIJSTJES

De tot slaaf gemaakte Nederlandse cultuur                   

Hoe tovenarij in techniek veranderde                         

Hoe men allerlei kenmerken in het hoofd kan stampen 

Ziekten die er dertig jaar geleden nog niet waren   

Lijst van aptoniemen

De Zevenlijst

Ontonde woorden

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante wijn links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 04 januari 2023