psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

 

In dit gedeelte treft U een aantal essays, speeches en columns aan die ik in de loop der jaren heb geproduceerd. Ik hoop dat U evenveel plezier aan het lezen zult ervaren als ik aan het schrijven.

Coronablogs                                                        #CORONABLOG

Psychologie: een wetenschap zonder historie          #PSYCHOLOGIE

Over het veranderen van mensen                           #VERANDEREN

Leiderschap en vertrouwen                                    #CRISIS & LEIDERSCHAP

Agressie                                                                #AGRESSIE

Angst                                                                    #ANGST

On crowds                                                            #ON CROWDS

Mannenclubs                                                         #MANNENCLUBS

Ideologie                                                                #IDEOLOGIE

De kloof tussen burger en politiek                            #BURGER & POLITIEK

Reclame                                                                 #RECLAME

Voorspel zelf Uw eigen toekomst                            #TOEKOMST

Kookgedichten                                                        #KOOKGEDICHTEN

Roken is heerlijk                                                       #ROKEN

Een visie op de dichtkunst vanuit de Neerlandistiek    #DICHTKUNST

Lof der Buunkigheid                                                 #BUUNK

De eerste Driekdag                                                    #VAN WISSEN

De tot slaaf gemaakte Nederlandse cultuur                   #LIJSTJE

Hoe tovenarij in Techniek veranderde                           #LIJSTJE

Hoe men allerlei kanmerken in het hoofd kan stampen   #LIJSTJE

Ziekten die er dertig jaar geleden nog niet waren            #LIJSTJE

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2022