psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

Hans van de Sande

Over het veranderen van mensen 

De psychologie gaat over mensen, maar in het gewone leven draait het ook om mensen. Vaak blijkt het dat een bepaald mens niet goed in zijn omgeving past: hij is dwars, te dom, niet gemotiveerd, lui, maakt fouten, heeft een burn-out, noem maar op.

We kunnen twee dingen doen: de situatie zo veranderen dat de mens er in past of de mens zo veranderen dat hij in de situatie past. Dat laatste is het vak van vele ‘gogen’: ze geven cursussen, trainingen, of therapieën, ze coachen, adviseren en reïntegreren. Ondanks de vele technieken die zijn ontwikkeld voor het veranderen van Uw persoonlijkheid, zijn de resultaten daarvan toch eigenlijk maar heel mager. Tijdelijk kunnen we iemands visie op het leven, en daarmee ook zijn gedrag wel beïnvloeden, maar als iemand na zo'n 'partial makeover' weer terugkeert in zijn eigen omgeving, nemen de oude reflexen al algauw weer de controle over.

Het lijkt daarom beter te trachten de situatie waarin de mens leeft te veranderen. De sociale psychologie gaat over het afstemmen van mens en situatie en die zou ons dus iets moeten kunnen vertellen over dit probleem.

De lezing van van de Sande zal op dit soort problemen nader ingaan. De volgende vragen zullen aan de orde komen:

 

Wat is dat eigenlijk: afstemming van mens en situatie en waarom is het nodig?

Welke veranderbare kanten zitten er aan de (werk) situatie?

Welke veranderbare kanten zitten er aan de mens?

Hoe makkelijk of moeilijk is het om iets te veranderen?

Wat is de rol van normen, regels en wetten in dit geheel?

 

U ziet: het klinkt allemaal nogal abstract. Gelukkig komen er ook voorbeelden. De spreker hoopt U te demonstreren dat je voor de praktijk wel iets aan abstractie kunt hebben. Niets is zo praktisch als een goede theorie, de vraag is alleen welke theorie in praktijkgevallen bruikbaar is. Het wordt daarom op prijs gesteld als de toehoorders zich niet alleen als luisteraars, maar ook als vragers en discussianten opstellen.

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 17 September 2013