psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

 

Op deze pagina staan links naar powerpointfiles die ik bij mijn lezingen gebruikte. 

Door het betreffende gele vakje aan te klikken kunt U de ppt file downloaden en bekijken. 

Hoe ouder de lezing, hoe meer u naar beneden moet scrollen

  

POWERPOINTFILES VAN LEZINGEN                                                                                  

2019

Hovo cursus Massapsychologie                                                                 HOVOmass.ppt

2018

Jongens, Oudjaar en Voetbal                                                                   Oud En Nieuw.ppt

Mens als Dier en Denker                                                                                 Juffr.Laps.ppt                                      

Angst en Media                                                                                    ANGST&Media.ppt

Massapsychose                                                                                      MassaPsychose.ppt                    

Lezing MPI                                                                                                              MPI.ppt

2017

Is voorkomen wel altijd beter dan genezen? (Tekst+PPT)      VoorkGen.doc     VoorkGen.ppt

Irrationaliteit                                                                                                           Irratio.ppt                                                                                            

2016

Angst en lef                                                                                                          Alumni.ppt

Gevestigden en buitenstaanders                                                                     Wethouders.ppt

Leergang CrowdCare                                                                     TheorieCrowdManag.ppt

Fatigue                                                                                                     FatigueFestival.ppt

2015

Collegiale ondersteuning                                                            Helden worden zeldzaam.ppt

Jongeren in verandering                                                                                         SJJ15.ppt      

Social Influence                                                                                             Honours15.ppt

Crowdmanagement MCPM                                                                            MCPM15.ppt

 

2014

Ebola in het global village                                                                                        AZN.ppt

CrowdCare TSC                                                                                          CrowdCare.ppt

Dienstbaarheid                                                                                                 Nijkerk3.PPT

CrowdManagement Veiligheidsregio Fr.                                                     VeilighRegioFr.ppt

Macht en Onmacht                                                                                             Nijkerk2.ppt

Toegepaste Psychologie                                                                              ToepsPsychol.ppt

2013

Oude en moderne clubs                                                                                  Odd Fellows.ppt

Lean management                                                                                                Nijkerk1.ppt

Politie Noord Holland IBT                                                                           docentbijpolitie.ppt

Kenniskring Politieacademie                                                                Bericht uit Groningen.ppt

Hogeschool Utrecht: Crowdmanagement                                                   Colleges 2,3 & 4,ppt   

Veranderingen en groepsdynamica bij de politie                                                Verandering.ppt

De kinderziel, vroeger en nu                                                                                 Kinderziel.ppt

Onzekerheid als basis van massagedrag                                                   Hoogeveen&Haren.ppt

2012

Samenwerking en crisis                                                                                     2 tinten wit.ppt 

Jaardiner 1962                                                                                            Jaardiner 1962.doc

Ordedehandhaving & Crowdmanagement                                                  OrdeCrowdRott.ppt

Directeurenlezing GHOR                                                                           Leiden&adviseren.ppt

Leergang Crowdmanagement sept-dec'12 colleges                             CrowdManagPinPoint.ppt

Minor ECM Hogeschool Utrecht                                                                  Colleges 2, 3, 4.ppt

Minor Politieacademie                                                                              PolAcMinor.ppt

Leergang Crowdmanagement Werkcollege 2                                                CMPinpointW2.pdf

Leergang Crowdmanagement Werkcollege 3                                                CMPinpointW3.ppt

 Leergang Crowdmanagement Workshop 3                                                CMPinpointWC3.ppt

Een lezing over de tijdgeest en wat daarmee samenhangt                                    ZEITGEIST.ppt

Was will das Weib                                                                                                  fairtable.ppt

2011

Mens, Aap & Crisis                                                                                             Alliander.ppt

Consuming Knowledge TT                                                                      Consuming Crisis.ppt

Fout en goed in Leeuwarden                                                                         Foute dingen.ppt

Oud en Nieuw in Groningen                                                                       Oud En Nieuw.ppt

Groep en Adolescent                                                                                 Puber&Groep.ppt

Moderne en historische dictaturen                                                 Hedendaagse Dictaturen.ppt

MPI en zelfredzaamheid                                                                                         PsHOR.ppt

Wijkagenten en Marokkaanse jongens                                 Leven in het land van de vijand.ppt

Veiligheid, generaties en het laboratorium                                                          Laboratoria.ppt

Samenwerken in crisissituaties                                                  Rood, Wit, Blauw en groen.ppt

Verstandig omgaan met massasituaties                                           CrowdManag.Friesland.ppt

Communicatie en crisis                                                                   CrisisCommRoermond.ppt

2010

Diana als heldin van deze tijd (nacht van geschiedenis)                                           LadyDi.ppt 

Animal spirits en DNB: Wat houdt menselijke natuur in?                                 AnimalSpirits.ppt

Brandweer Geld.Z.                                                                              Helden van deze tijd.ppt

To err is Human. Safety in Pharmaceutical industry                                   mens&calamiteit.ppt  

De muis en de tredmolen: Wat is eigenlijk leuk?                                       DMcongres2010.ppt

Massapsychologie voor wetenschapscafegangers                                         De BalieMass.ppt

De brandweer moet blijven leren                                                 Helden worden zeldzaam.ppt

Mensen en calamiteiten                                                                                  Chemiezone.ppt

Het Oranjegevoel                                                                                         Oranjegevoel.ppt

Leiderschap en Traumatisering                                                                    TraumaLeider.ppt

Geweld tegen hulpverleners: Vanwaar en Waarheen?                               GeweldHulpverl.ppt

Groepsdynamica toegepast op Hooligans                                              GroepsgedragHvH.ppt

Niets is zo practisch als een goede theorie                                                     IvorenToren.ppt

De aanspreker en de aangesprokene. Alpha college                                  De aanspreker.ppt 

Voor- en na-delen van individualisering                                                    Individualisering.ppt 

2009

Enkele beschouwingen over de medische opleiding                                                Pleuritis.ppt

Zelfredzaamheid en hulpdiensten                                                               zelfredzaamheid.ppt

Charisma  Jaques Necker                                                                            CHARISMA.ppt

Leiderschap en Diversiteit                                                                     Leider&diversiteit.ppt

Crowdmanagement Gent (met als toegift een case)                          CrowdmanagementBE.ppt

Agressie tegen overheidsdienaren                                                                GeweldOverh.ppt

Maatschappelijke impact van crisis                                                    MaatschImpactCrisis.ppt

Agressie in de zorg                                                                               sympAgrZorgUtr.ppt

Prinsjesdag Lecture. Prague 2009                                                                CrisisPrague.ppt

Huisarts en Specialist: It takes two to tango                                     Huisarts & Specialist.ppt

De burger als hindermacht.                                                                          Hindermacht.ppt

Communicatie in crisissituaties                                                                           Logeion.ppt 

Use of cellphones in crisis situations                                                               cellphones.ppt 

CRISISCOMMUNICATIE en Chemelot                     CRISIS & COMMUNICATIE.ppt

Ruzies in Kunst & Wetenschap                                                         LustrumLezingRuG.ppt

De psychologie van de duurzaamheid                                              DuurzaanheidsMarkt.ppt

Evenement & Veiligheid: invloed massa                                             Even&Veiligheid09.ppt

lezing Trainees Essent   febr09                                                             essentTrainees09.ppt

Leiderschap in crisissituaties, toegepast op politiewerk                        Leider & Crisis09.ppt

Waarom oorlog ondanks alles toch voorkomt                           Wachten op de barbaren.ppt

Filosoferen over geweld                                                                         Gewild Geweld.ppt

Duurzaamheid en de mens:Wie doet me wat?                                         Prov.Groningen.ppt

2008

Agressie tegen overheidsdienaren                                                    DAT PIK IK NIET.ppt

Preventie en ouderen. NVVA                                                                     NVVApreventie

De mens als dier                                                                                        MensAlsDier.ppt

De voor- en na-delen van professionalisering bij de brandweer                  GrenzenProf.ppt

Agressie en hulpverlening bij huiselijk geweld                                   Agressie/bystander.ppt

De psychologisering van het wereldbeeld (compleet)                             Psychologisering.ppt

Wat te doen in nasleep van terrorisme?                                De rol van zelfredzaamheid.ppt

Bureau Hijmans: de achtergronden van personeelswerk                    Het zijn net mensen.ppt  

Liegen: Luxe of noodzaak                                                                                   Liegen.ppt

Over regels en macht en hoe dat ondernemen beÔnvloedt                      OVER REGELS.ppt

Over netwerken: wat het is en waar het op berust                                          netwerken.ppt

2007

Afscheidsrede                                               AFSCHEID VAN DE STEENGROEVE.ppt

De psychologie van de crisis, aangepast aan situaties in stadions:                          ajax07.pp

UtopieŽn zijn interessant, hoe keek Skinner er tegenaan?                    WALDEN TWO.ppt

Zijn de nieuwe media wel zo nieuw?                                Nieuwe media in oude zakken.ppt

Een lezing over bindingsangst: wat het is en wie het heeft:                          bindingsangst.ppt


 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV etc] [essays] [PPT's]