psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

ENKELE VOORBEELDEN van lezingen over crisis

Lezing crisis en de mens

            Een crisis, van welke vorm dan ook, is voornamelijk een sociaal gebeuren. het zijn mensen die gevaar lopen in crisissituaties en we moeten weten hoe ze zullen reageren op de problemen die ontstaan om ze goed te kunnen helpen. Dit is niet alleen een kwestie van techniek, logistiek en wetshandhaving, het is in feite vooral een kwestie van sociale psychologie. Niet alleen het publiek, ook de organisaties voor crisisbestrijding  bestaan uit mensen. Dit alles heeft forse consequenties, die in de lezing uiteengezet worden en waarvoor beleidsconsequenties geschetst worden.

Lezing crisis en crisis beheersing

    Er zijn in principe twee hoofdstrategieŽn voor crisisbeheersing: de natuurlijke vorm van Improvisatie, en de rationele vorm van Preparatie. In onze moderne, zeer sterk georganiseerde maatschappij komt de nadruk steeds meer op Preparatie te liggen. Dit heeft een aantal aanwijsbare nadelen, die wellicht met een verstandig beleid vermeden of althans verbeterd kunnen worden. De lezing gaat, aan de hand van voorbeelden, nader in op de voor en nadelen van beide strategieŽn en geeft suggesties voor verstandig beleid.

Lezing crisis en de massa

    Een van de kenmerken van crisis situaties is dat er veel mensen bij betrokken zijn. Wanneer deze mensen allemaal tegelijk reageren op de crisis, bijvoorbeeld door hamsteren, vluchten, bestormen, plunderen of inertie, ontstaan grote problemen die niet altijd van te voren voldoende overdacht zijn, of als ze overdacht worden, niet altijd op realistische wijze. In deze lezing wordt ingegaan op het terrein van de massapsychologie en wordt verkend welke consequenties de huidige kennis op dit terrein heeft voor crisismanagement.

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 17 September 2013