psychologie, mens en massa, crisis, tijdgeest, mesmerisme, leiderschap, Freud, film, roken, macht, crisismanagement, wat is 'modern', dr Johnson, immigratie, groupthink, PDG, mens en milieu, criminaliteit, rellen, liefde, organisaties, paniek, utopieen  probleemgezinnen, kuddeinstinct, creativiteit, charisma, evacuaties, architectuur, groentijd, wijn, crowd control, emoties, images, multiculturaliteit, avontuur, Spinoza, reclame, humor, hulpverlening, kunst, observatie, brandpreventie, societeiten, rampen, koken, homo ludens, mannenclubs, sociale wetenschappen, bindingsangst, Immanuel Kant, verslaving, literatuur, dromen, media,  maatschappijvormen, identiteit, filosofie, hooliganisme, speltheorie, situatiewaarneming, ethologie

 

Omdat elk onderwerp een menselijke kant heeft, is door een psycholoog eigenlijk over alles wel een interessante lezing te geven. Ik zal enkele hoofd-thema's waarmee ik veel ervaring heb nader toelichten. Daarnaast kunt u me ook aanspreken over de onderwerpen die hierboven langstrekken en ik vind het prachtig om met iets heel nieuws aan de gang te gaan.

CRISIS EN CRISISBEHEERSING

Wat is een crisis? Misschien de beste omschrijving is: Iets bedreigends waar U niet op voorbereid bent. Is het daarom nodig om je op alles voor te bereiden?

Ik zou zeggen van niet, want dan produceert U niets meer dan plannen voor gevallen die zich waarschijnlijk nooit voor zullen doen. Beter is het daarom, om van te voren te plannen hoe U wilt gaan improviseren als zich een crisis voordoet. Dat is een nieuwe benadering, die vooral relevant is geworden nu de 'Riskless Society' (Wildavsky, 1988) meer en meer een utopie blijkt te zijn. Meer en meer worden pleidooien gehouden voor veerkracht (resilience) als vervanging voor klassieke crisisvorbereiding. Natuurlijk heeft dit probleem meer kanten dan in een lezing ter sprake kunnen komen, maar we kunnen in elk geval een begin maken.

 

GROEPSDYNAMICA

In de afgelopen eeuw is enorm veel ontdekt over de wijze waarop groepen functioneren. Dit gebied van kennis heet de Groepsdynamica. Ik heb jaren lang onderzoek gedaan en onderwijs gegeven op dit gebied en daar heb ik nogal wat inzichten aan overgehouden.

Onderwerpen die in de groepsdynamica thuishoren zijn onder meer: Macht, Leiderschap, Groepscohesie, Conflicten binnen en tussen groepen, Conformiteit, Imitatie, Structuur van groepen, Sociale identiteit, Groupthink, Communicatie, Angst voor verandering en Groepsontwikkeling. Al deze onderwerpen zijn voor mensen die samenwerken van groot belang, maar vaak slecht begrepen. Door te bespreken wat ontdekt is en wat dat voor de practijk kan betekenen kunnen toehoorders nuttige ontdekkingen doen. 

 

DE SAMENLEVING

Over hoe mensen zouden moeten samenleven en hoe ze het werkelijk doen, zowel in persoonlijke relaties, in het werk en in organisaties als in de maatschappij bestaan ontzettend veel meningen. Het kan nuttig zijn om deze meningen eens tegen het licht te houden.

Onze moderne Westerse samenleving is onder meer door een zeer sterke ontwikkeling van technische mogelijkheden, nogal fundamenteel anders dan ze in de vele, vele eeuwen van de ontwikkeling der mensheid was. Toch is het belangrijkste apparaat in die samenleving, de mens zelf, van een heel oud ontwerp. Dat moet en kan problemen geven, maar ook grote mogelijkheden. Je kunt op allerlei manieren tegen samenlevingsproblemen aankijken, maar deze zijn vaak nogal een-dimensioneel. Door ons te concentreren op de menselijke maat, zullen we meerdere dimensies in onze beschouwingen kunnen betrekken.

 

VOORWAARDEN

Mijn standaard tarief is 600 Euro (ex BTW) voor een lezing van drie uur. Een lezing van een of twee uur is 750 Euro en een halfuurs lezing kost 1000 Euro. Daar komen reis en eventuele verblijfskosten bij, evenals 21% BTW.  In bijzondere gevallen kan van het tarief afgeweken worden, bijvoorbeeld bij veel voorbereiding (naar boven) of bij een sympathiek maar armlastig doel (naar beneden).

Ik wil mijn op het eerste gezicht wat verrassende prijsstelling wel even uitleggen. Ik geef lezingen primair om het gevoel te krijgen dat ik de toehoorders iets wezenlijks heb geleerd. Omdat de meeste onderwerpen nogal ingewikkeld zijn, is het niet goed mogelijk, of in elk geval heel arbeidsintensief, in een half uur zoiets te bereiken. Wel zou ik me dan tot een of twee ideeŽn kunnen beperken, maar dan doe je geen recht aan de gecompliceerdheid van het geheel. Een korte lezing is dus heel veel werk. 

 

 

[van de Sande in lezingen] [interessante links][CV] [essays] [PPT's]

Laatst bijgewerkt: 17 September 2013